2011. február 25., péntek

Egy mocskos ideológia

Mindenki hallott már a magyar zsidóság tragédiájáról, de vajon hányan hallottak arról, hogy a II. világháború után 6-800000 magyar állampolgárt deportáltak a szovjet haláltáborokba, ahonnan aztán nekik sem volt visszatérés? Miért kell ezt az adatot agyonhallgatni itthon?


A második világháború során közel 700 ezer magyar állampolgár került szovjet fogságba. Sorsukról a történelemkönyvek többnyire hallgatnak. A hatalomgyakorlók 1945-től kezdve évtizedeken át azt a hamis látszatot keltették, hogy szovjet fogságba csak harci cselekmények közben elfogott katonák kerültek, akiket azonban a szovjetek még a békekötés előtt nagylelkűen hazaszállítottak; és az iskolákban is, természetesen így tanították.
Valójában az a tény, hogy a foglyok mintegy harmada kényszermunkára hurcolt civil volt, és nagy számban vittek koholt vádak alapján elítélteket és zártak a GULAG táboraiba (Государстеннй Уголовий Лагерь - Állami Büntető Tábor) másféle, sokszor csak személyes indokok alapján letartóztatott magyarokat, ami sokaknak a pokol tornácát jelentette. A hadifoglyokat és a civil internáltakat évekig dolgoztatták kényszermunkában a Szovjetunió munkatáboraiban. Azt mondták nekik, hogy „a fasiszta magyar hadsereg” által lerombolt javakat kell munkájukkal pótolni és ezzel „engesztelést” nyerniük. Az utolsó nagyobb fogolyszállítmányok csak 1955-ben (!) érkeztek haza, majd később egy-egy magányos, ismeretlen okból továbbmarasztalt személy térhetett haza, akikről természetesen a kommunista sajtó ekkor is cinkosan hallgatott.

"A tudat, hogy soha senki nem értesül halálukról és végső nyughelyükről, elviselhetetlen lelki kínt okozott a raboknak…A szovjet láger az áldozatok millióit fosztotta meg a halálnak kijáró egyetlen kiváltságtól, a nyilvánosságtól, és annak a vágynak a beteljesülésétől, ami tudat alatt minden emberben él – hogy a többiek megőrizzék emlékét."

Ez a felvétel egy szovjet gulágban készült

Ezt a titkolózást felhasználva a mai napig működhetnek olyan történészek Magyarországon, akik mindent elkövetnek a kommunizmus és Gulag relativizálás érdekében, csökkentve, vagy kétségbevonva az elkövetett bűnök nagyságrendjét és jelentőségét.

Hogyan lehetséges, hogy a 8 éven át az országot vezető politikai párt ifjúsági tagozata (FIB) egy olyan embert tekint példaképének, aki megszervezte a Kubai koncentrációs táborokat és személyesen részt vett kivégzéseken, valamint tevékeny részt vállalt a kínzásokban is, például Armando Valladares költő és emberi jogi aktivista esetében?
„Az ellenség könyörtelen gyűlölete teszi lehetővé, hogy túllépjünk természetes korlátainkon, és hatékony, hidegvérű gyilkológéppé váljunk.”
Che Guevara

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése