2010. december 17., péntek

Hargitában választható tantárgy lesz a székelység története

Hargita Megye Tanácsa – együttműködve a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel – A székelység története című alternatív tankönyv elkészítését tervezi a 6-7. osztályos általános iskolás diákok számára. Az alakulóban lévő munkacsoport tevékenységét Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő koordinálja, a tudományos szakirányító szerepét dr. Hermann Gusztáv Mihály történész látja el. „A Hargita és Kovászna megyei szakemberek bevonásával megírandó alternatív tankönyvön kívül a tanárok számára módszertani segédkönyvet, valamint a tárgy könnyebb elsajátítása érdekében a tanulók számára munkafüzet létrehozását is kilátásba helyeztük.
Terveink között szerepel egy, híres székelyeket felsorakoztató, arcképcsarnokszerű kiadvány és egyéb didaktikai segédanyagok megjelentetése is. Reményeink szerint a székelyföldi tanintézetek élni fognak az új oktatási törvény nyújtotta lehetőségekkel, és a kiadványaink elkészülte után, egyelőre opcionális tantárgyként ugyan, de tanítani fogják a székelység történetét” – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának RMDSZ-es elnöke. Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő szerint a példaértékű kezdeményezés hozzájárulhat a székely közösségek hagyományainak, múltjának jobb megismeréséhez, szellemi értékeinek ápolásához, átadásához, a nemzeti identitástudat megerősítéséhez.

(Erdély – transindex.ro)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése